UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 26 Czerwca 2019, Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Nasz znak:GK:7624/24/1/2010                                           Data: 12.07.2010

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.), w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rawa Mazowiecka   z dnia 28.04.2010 r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn. „przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej w Rawie Mazowieckiej” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 145, 1/3, 480/1, 480/17 i 480/16 obręb 7 w Rawie Mazowieckiej , powiat rawski , woj. łódzkie, którego inwestorem będzie Gmina Miasto Rawa Mazowiecka. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Rawie Mazowieckiej – www.rawamazowiecka .pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej przy ul. Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 18 w godz. od 800 do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 Otrzymuje:
1.      Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
2.      strony postępowania poprzez obwieszczenie
3.      a/a
 
Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka
Eugeniusz Góraj
  • autor: Karolina Senator, data: 2010.07.13

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.