Ogłoszenia, informacje

Krótsza praca urzędu w środę 27 maja

Uprzejmie informujemy, że w związku z obchodami XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Rawie Mazowieckiej w dniu 27 maja 2015 Urząd Miasta będzie nieczynny w godzinach    12 oo – 17 oo.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o poniższej treści:

 

Zarządzenie nr 3

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 15 maja 20015

 

 

w sprawie: zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

W związku z obchodami XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Rawie Mazowieckiej zwalniam pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka z obowiązku świadczenia pracy w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dniu 27 maja 2015 roku w godzinach 12 oo – 17 oo celem udziału w powyższych uroczystościach.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery