newsy z BIP

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana adresu siedziby KRUS

Od 2 lipca 2018 roku Placówka Terenowa KRUS w Rawie Mazowieckiej mieści się w nowej siedzibie.
Adres:
PT KRUS w Rawie Maz.
ul. Solidarności 21
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 813 24 13, (46) 813 24 18

Zawiadomienie o XXXVI. Sesji VII. kadencji

Dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXVI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXV. Sesji VII. kadencji

Dnia 11 października 2017 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXXV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXII. Sesji VII. kadencji

Dnia 9 sierpnia 2017 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXXII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXVIII. Sesji VII. kadencji

Dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w dyscyplinie sportowej mini piłka siatkowa dziewcząt.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie z radnym – Leszkiem Witoldem Jarosińskim i Burmistrzem Miasta – Dariuszem Misztalem.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW ULIC Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Marii Dąbrowskiej, Dolna, Aleksandra Fredry, Górna, Katowicka - parzyste od numeru 20 do końca, - nieparzyste od numeru 7 do końca, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Kornela Makuszyńskiego, Elizy Orzeszkowej - parzyste od numeru 22 do końca, - nieparzyste od numeru 9 do końca, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza - parzyste od numeru 12 do końca, - nieparzyste od numeru 25 do końca, Leopolda Staffa, Tatar, Juliana Tuwima, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego - parzyste wszystkie numery, nieparzyste od numeru19 do końca, Narcyzy Żmichowskiej,

Zawiadomienie o XXVI. Sesji VII. kadencji

Dnia 9 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal oraz Rada Miasta zapraszają mieszkańców na obchody 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
W niedzielę 5 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w kościele oo. Pasjonistów zostanie odprawiona Msza św. w intencji poległych powstańców. Po Mszy św. na miejscowym cmentarzu, pod pomnikiem Powstańców Styczniowych zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Zawiadomienie o XXV. Sesji VII. kadencji

Dnia 23 stycznia 2017 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XXV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXIV. Sesji VII. kadencji

Dnia 17 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXIV. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXIII. Sesji VII. kadencji

Dnia 29 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXIII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXII. Sesji VII. kadencji

Dnia 1 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXII. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXI. Sesji VII. kadencji

Dnia 27 października 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXI. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XX. Sesji VII. kadencji

Dnia 28 września 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XX. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie .
Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

Zawiadomienie o XIX. Sesji VII. kadencji

Dnia 31 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XIX. Sesja VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XVIII. Sesji VII. kadencji

Dnia 22 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XVIII Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XVII. Sesji VII. kadencji

Dnia 25 maja 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XVII Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Ważna informacja

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przeprasza za utrudniony kontakt telefoniczny, spowodowany awarią sieci telefonicznej.

Zawiadomienie o XVI. Sesji VII. kadencji

Dnia 21 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XVI Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XV. Sesji VII. kadencji

Dnia 15 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbędzie się XV Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XIV. Sesji VII. kadencji

Dnia 25 lutego 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XIV Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XIII. Sesji VII. kadencji

Dnia 28 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XIII Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XII. Sesji VII. kadencji

Dnia 29 grudnia 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XII Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XI. Sesji VII. kadencji

Dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XI Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o X. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379) zwołuję X. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 29 września 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka -powyżej 60 roku życia, mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty:

Zawiadomienie o IX. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zwołuję IX Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 1 września 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Zawiadomienie o VIII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379) z w o ł u j ę VIII. Sesję VII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 26 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wynikach konkursu ofert, który odbył się w dniu 14 lipca 2015 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie.

Zawiadomienie o VII. Sesji VII. kadencji

Dnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VII Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o VI. Sesji VII. kadencji

Dnia 22 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VI Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o V. Sesji VII. kadencji

Dnia 4 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się V Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Ogłoszenie

Miejska Rada Seniorów w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że zostały ustalone dyżury członków Rady w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 ( sala konferencyjna)w godz. 8.30 – 10.00 w następujących terminach

Zawiadomienie o IV Sesji VII. kadencji

Dnia 27 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się IV Sesja VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o III Sesji VII. kadencji

Dnia 16 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się III Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji.

Zawiadomienie o II Sesji VII. kadencji

Dnia 5 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się II Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji.

Zawiadomienie o I Sesji VII. kadencji

Dnia 1 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się I Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji.

Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów

Zapraszam na pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 10 00.

Zawiadomienie o XL Sesji VI. kadencji

Dnia 15 października 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXIX Sesji VI. kadencji

Dnia 3 września 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji VI. kadencji

Dnia 16 lipca 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXVII Sesji VI. kadencji

Dnia 11 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXVI Sesji VI. kadencji

Dnia 16 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Zawiadomienie o XXXV Sesji VI. kadencji

Dnia 5 marca 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXXIV Sesji VI. kadencji

Dnia 15 stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku, Miasto będzie wypłacało nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadza ustawa z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.984). Zgodnie z ww. ustawą dodatek energetyczny będzie przysługiwał „odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej”

Zawiadomienie o XXXIII Sesji VI. kadencji

Dnia 18 grudnia 2013 r. o godz. 15.00 w sali muzycznej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXXII Sesji VI. kadencji

Dnia 27 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXXI Sesji VI. kadencji

Dnia 23 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXX Sesji VI. kadencji

Dnia 4 września 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXIX Sesji VI. kadencji

Dnia 15 lipca 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXVIII Sesji VI. kadencji

Dnia 19 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXVII Sesji VI. kadencji

Dnia 15 maja 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXVI Sesji VI. kadencji

Dnia 10 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXV Sesji VI. kadencji

Dnia 26 lutego 2013 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXIV Sesji VI. kadencji

Dnia 23 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXIII Sesji VI. kadencji

Dnia 19. grudnia 2012 r. o godz. 15.00 w sali muzycznej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXII Sesji VI. kadencji

Dnia 28 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XXI Sesji VI. kadencji

Dnia 24 października 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XXI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XX Sesji VI. kadencji

Dnia 26 września 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XIX Sesji VI. kadencji

Dnia 22 sierpnia 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XVIII Sesji VI. kadencji

Dnia 27 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XVII Sesji VI. kadencji

Dnia 25 kwietnia 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka
w dniu 15 marca 2012 r.:
z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
I. polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
w toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:
Fundacji „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 2A, 96-200 Rawa Mazowiecka,

Zawiadomienie o XVI Sesji VI. kadencji

Dnia 7 marca 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XV Sesji VI. kadencji

Dnia 15 lutego 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XIV Sesji VI. kadencji

Dnia 28 grudnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o Uroczystej Sesji Rady Miasta

Dnia 21 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się Uoczysta Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XIII Sesji VI. kadencji

Dnia 23 listopada 2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XII Sesji VI. kadencji

Dnia 9 listopada 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o XI Sesji VI. kadencji

Dnia 21 października 2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o X Sesji VI. kadencji

Dnia 28 września 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się X Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o IX Sesji VI. kadencji

Dnia 31 sierpnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o VIII Sesji VI. kadencji

Dnia 29 czerwca 2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o VII Sesji VI. kadencji

Dnia 11 maja 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o VI Sesji VI. kadencji

Dnia 30 marca 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o V Sesji VI. kadencji

Dnia 23 lutego 2011 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się V Sesja VI. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie o IV Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę IV Sesję VI. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 stycznia 2011 r. o godz. 14oo w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

Zawiadomienie o III Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę III Sesję VI. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 22 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 września 2010 r. w sprawie granic okręgów wyborczych

Banery

Kalendarium

Banery