Narodowy Spis Powszechny

Badanie kontrolne w NSP

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach 12-24 listopada 2021 r. będzie przeprowadzane badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie realizowane będzie na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Badanie będzie prowadzone wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych. Ankieterzy statystyczni kontaktować z numeru 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem. W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł sprawdzić tożsamość ankietera samodzielnie poprzez stronę spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.

 • Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021_gotowe-01

Tytuł: Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Treść: Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

 • Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
 • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
 • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
 • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
 • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie na stronie spisu lub na infolinii 22 279 99 99.

Więcej informacji na stronie Narodowego Spisu Powszechnego.

Liczymy się dla Polski.

Grafika: czworo roześmianych ludzi, dwie kobiety i dwóch mężczyzn

„Noc spisowa” – 25 września

W sobotę 25 września 2021 r. w godz. 8.00-24.00 będzie można spisać się w Gminnym Biurze Spisowym zlokalizowanym w Urzędzie Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 w Rawie Mazowieckiej.

Osoby, które do tej pory jeszcze się nie spisały będą mogły dokonać samospisu lub być spisane przez dyżurujących pracowników urzędu. Urząd Miasta będzie prowadził spisy osób, które są mieszkańcami Rawy Mazowieckiej.

Przypominamy, że w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 każdy obywatel ma obowiązek spisać się do 30 września 2021 r. Osoby, które nie zostaną spisane do tego czasu powinny liczyć się z możliwością nałożenia kar finansowych.

Zapraszamy w sobotę do Gminnego Biura Spisowego. 

 • czworo uśmiechniętych ludzi, dwie kobiety i dwóch mężczyzn

Mobilny Punkt Spisowy podczas 700-lecia Miasta

Szanowni Państwo,

w dniach 14 i 15 sierpnia 2021 r. w Rawie Mazowieckiej będzie można dokonać spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Mobilnym Punkcie Spisowym.

Stanowisko spisowe uruchomione będzie w czasie obchodów 700-lecia Rawy Mazowieckiej w godz. 9-17.
Punkt spisowy będzie znajdował się w hali sportowej przy ul. Tatar 1A (obok zorganizowanego Mobilnego Punktu Szczepień).

Serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania z tej okazji.

Piotr Irla
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

[KOPIA]

 • Ulotka_nowa data

Tytuł: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Treść: Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Spis Powszechny to:

 • Obowiązkowe badanie realizowane raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Ustawowa gwarancja ochrony Twoich danych.
 • Nowoczesna i bezpieczna formuła spisu on-line.

Liczymy się dla Polski!
Więcej na spis.gov.pl

Grafika: czworo uśmiechniętych ludzi, dwie kobiety i dwóch mężczyzn na niebieskim tle, na dole logo Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Narodowy Spis Powszechny - konkurs

Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość. Konkurs organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego reklamę mobilną NSP 2021, promującą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa łódzkiego i przesłaniu pliku ze zdjęciem do Organizatora. Organizator nagrodzi pierwszych 20 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania.

Każdy, kto zobaczy reklamę w Rawie 1 lipca i zrobi jej zdjęcie – może brać udział w konkursie.

Szczegóły konkursu.

 

 • 2021_07_01_rawa_nsp_ok

Tytuł: Konkurs "Złap reklamę NSP"

Treść: W dniu 1.07.2021 r. możesz złapać reklamę w Rawie Mazowieckiej. Regulamin konkursu dostępny na stronie

https://lodz.stat.gov.pl/konkurszlapreklame

Grafika: niebieskie tło, zdjęcie z białym samochodem i reklamą samochodową reklamującą Narodowy Spis Powszechny

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym. 
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.


W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

 

 • Rachmistrz
 • Identyfikator

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe. 

 • wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe,
 • zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na https://loteria.spis.gov.pl
 • graj o samochód osobowy!

Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną!

#LiczySięKażdy

 • plakat dotyczący loterii

Tytuł: W tej grze liczysz się Ty!

Tekst: Liczymy się dla Polski! Samospis internetowy jest obowiązkową metodą udziału w spisie, a dodatkowo daje szansę na wygranie cennych nagród. loteria.spis.gov.pl

Grafika: dwie karty NSP, biały samochód Toyota i uśmiechnięta dziewczyna w biało-czerwonej koszulce w paski, logo NSP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 
Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych. 

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

 

 • Ulotka_nowa data

Tytuł: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Treść: Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Spis Powszechny to:

 • Obowiązkowe badanie realizowane raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Ustawowa gwarancja ochrony Twoich danych.
 • Nowoczesna i bezpieczna formuła spisu on-line.

Liczymy się dla Polski!

Więcej na spis.gov.pl

Grafika: czworo uśmiechniętych ludzi, dwie kobiety i dwóch mężczyzn na niebieskim tle, na dole logo Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Banery

Kalendarium

Banery