Program edukacji ekologicznej "Chrońmy środowisko"

Chrońmy środowisko

W roku szkolnym 2012/2013 Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej jest realizatorem programu edukacji ekologicznej "Chrońmy środowisko", który uzyskał wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl).

Wysokość dotacji z Funduszu wyniosła 27.550 zł, natomiast udział własny realizatorów zadania wyniesie 4974 zł.

Dzięki uzyskanej dotacji zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które pomogą ciekawie przeprowadzić zajęcia pozalekcyjne. Realizowane będą liczne konkursy, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Uczniowie aktywni podczas zbiórki surowców wtórnych w nagrodę pojadą na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wydatki na poszczególne zadania:

  • nagrody - 8000 zł
  • materiały biurowe - 2355 zł
  • urządzenia i sprzęt - 3669 zł
  • pomoce dydaktyczne - 6500 zł
  • wycieczki - 9000 zł
  • promocja - 3000 zł

Program „Chrońmy środowisko” zawiera elementy edukacji ekologicznej. Zasadniczym założeniem programu jest umożliwienie młodym ludziom rozwinięcia praktycznych umiejętności i zdolności podejmowania decyzji i rozważnych wyborów, które przyczynią się do korzystnego stanu środowiska, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Ważne jest, by uczniowie poprzez działanie i przeżywanie samodzielne dochodzili do wiedzy. Konkursy, zajęcia laboratoryjne, wycieczki, w trakcie których będą zajęcia badawcze i terenowe uatrakcyjnią edukację ekologiczną uczniów.

W realizacji zadań wezmą udział uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o stanie środowiska  naturalnego oraz podejmują  inicjatywy ekologiczne.  Tematyka programu oraz różnorodność form w  jego realizacji stwarzają warunki udziału dla wszystkich uczniów poprzez udział w konkursach plastycznych, fotograficznych, turniejach wiedzy, akcjach proekologicznych, badaniach i doświadczeniach przyrodniczych (każdy uczeń znajdzie interesujące zadanie dla siebie).

Autorem programu jest pani Agnieszka Kołodzińska – nauczyciel chemii w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej.

  • -
  • -
  • -

Banery

Kalendarium

Banery