Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok., jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl w zakładce Urząd Miasta – Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – organizacje pozarządowe i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118):

  1. do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka drogą elektroniczną, na adres email: oswiata@rawamazowiecka.pl w terminie do dnia 24 listopada 2014 r.
  2. na spotkanie w sprawie opiniowania programu współpracy na rok 2015 – 19.11.2014 r. (środa) godz.15.00 - sala konferencyjna  w Miejskim Domu Kultury ul. Krakowska 6c w Rawie Mazowieckiej.

Termin rozpoczęcia konsultacji 6 listopada 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji 24 listopada 2014 r.

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Eugeniusz Goraj

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2014-11-05

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery