Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.1365) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka drogą elektroniczną, na adres email:oswiata@rawamazowiecka.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji 22 listopada 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji 28 listopada 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

drukuj (Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi)

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2018-11-22

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery