Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Wyniki kunsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.

Konsultacje odbywały się w terminie od 22 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r.

Forma konsultacji: udostępnienie projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

W wyniku konsultacji organizacje nie zgłosiły uwag do treści programu w ustalonym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka terminie.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2018-11-29

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery