Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Informacja o złożeniu oferty uproszczonej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia TOPORY z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Mszczonowskiej 21 pn. „Rawa Gra Bluesa – koncerty wspomnieniowe”.

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”, na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka, w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, tj. do 13 sierpnia 2021 r.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2021-08-06

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery