Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc w przeciwdziałaniu narkomanii

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.

1. Podstawa prawna

• art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku   o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183).
• uchwała Nr XXIII/200/20  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia 19 listopada 2020 r.
• uchwała Nr XXIV/204/20  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2020 r.

2. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Rodzaj zadania: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.

Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.


Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 r. środki finansowe  na  realizację zadania objętego konkursem wynoszą 10.000 złotych.

 

(pełna treść ogłoszenia dostępna jest w dokumentach do pobrania)

  • autor: Anita Gałka, data: 2021-04-20

Dokumenty do pobrania

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022