10-LECIE WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKO-WĘGIERSKIEJ

10-LECIE WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKO-WĘGIERSKIEJ

  • Bator Mazsorett, Nyirbator
  • Bator Mazsorett, Nyirbator
  • Bator Mazsorett, Nyirbator

W bieżącym roku podczas Dni Rawy przygotowujemy obchody 10-lecia współpracy z naszymi miastami partnerskimi w Czechach (Boskovice) i na Węgrzech (Nyirbator). Uroczystości te będą wplecione w obchody Dni Rawy Mazowieckiej. Podsumowanie 10-letniej współpracy będzie miało formę wydarzeń kulturalno-sportowych.

  • Espuelas, Boskovice
  • Pruziny, Boskovice
  • Zespół wokalny, Rawa

Oprócz władz miast partnerskich przyjadą do Rawy Mazowieckiej zespoły sportowe i grupy artystyczne, które uświetnią dni miasta. Grupy sportowe rozegrają turniej piłki nożnej i wezmą udział w zawodach pływackich. Pozostali wystąpią w sobotę na zamkowej scenie, a potem podczas uroczystości podsumowania współpracy w niedzielę 29 maja w Miejskim Domu Kultury. Podczas spotkania jubileuszowego w MDK obejrzymy i posłuchamy zespołów Pruziny i Espuelas (Boskovice, Czechy), Bator Mazsorett (Nyirbator, Węgry) i zespołu wokalno-tanecznego Jedynka (Rawa).
Tradycyjnie do Rawy Mazowieckiej przybędą węgierscy motocykliści, by wziąć udział w paradzie motocyklowej.

Banery

Kalendarium

Banery