Usuwanie azbestu

Usuń azbest - nabór wniosków do 26 lutego 2021 r.

W związku z kontynuacją realizacji zadania pn.: „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032”  zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, którzy na swoich posesjach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich odbiór i utylizację.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony przez Miasto wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie prac polegających na odbiorze i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta.

Informujemy, iż złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji i nie jest podstawą do roszczeń w stosunku do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Dofinansowanie będzie realizowane przez Miasto po otrzymaniu dotacji.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem zadania w bieżącym roku proszone są o złożenie do 26 lutego 2021 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miasta, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, biuro podawcze lub Piłsudskiego 4 pok. nr 15.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami są do pobrania w Urzędzie Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15 oraz poniżej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery