Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Otwarte spotkania konsultacyjne w terenie

Drugą formą konsultacji są dwa otwarte spotkania konsultacyjne w terenie.

Pierwsze z nich odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 16:30 w terenie kompleksu działek o numerach ewid. 7-6/18, 7-6/1 i 7-6/19, położonych w rejonie ulicy Katowickiej.

Drugie natomiast odbędzie w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 17:15 w terenie kompleksu działek nr ewid. 7-139/2, 7-139/3, 7-139/4, 7-139/5, 7-139/6, 7-139/7, 7-139/8 i 7-139/9, położonych przy ul. Wyzwolenia i ul. Słowackiego.

W obu spotkaniach w terenie weźmie udział urbanista, którego zadaniem będzie stworzenie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów w oparciu o przedstawione oczekiwania właścicieli działek oraz mieszkańców. W przypadku pierwszego terenu, rozmowa będzie dotyczyła zmiany przeznaczenia terenu rolnego na mieszkaniowy, zaś w przypadku drugiego terenu określone zostaną założenia do zmiany przeznaczenia na usługowe.

  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery