Konsultacje społeczne - plan miejscowy obręb 7

Wyłożenie planu i dyskusja publiczna dotycząca obrębu Nr 7

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nr 7 miasta Rawa Mazowiecka

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury, w sali konferencyjnej (I piętro). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną przeznaczenia terenów oraz warunki zagospodarowania dla całego obrębu Nr 7. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w otwartej dyskusji publicznej dotyczącej zaprezentowanych w projekcie planu rozwiązań.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nr 7 można również zapoznać się w dniach od 29 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac M.J. Piłsudskiego 4,  pokój nr 19, w godzinach urzędowania.

 

 

  • Mapa

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery