JATKI MIEJSKIE

Z historii zabytkowych jatek

Starsi mieszkańcy Rawy pamiętają dawne jatki i prawidłowo wskazują na zabytkowy budynek przy ul. Mickiewicza 11. Niewielu jednak zna jego pierwotną funkcję i ponadstuletnią historię budynku. Jak wykazały wyniki kwerendy źródłowej, przeprowadzonej przez mgr Annę Michalską, obiekt powstał najprawdopodobniej w 1860 r. jako skład sprzętu przeciwpożarowego. Budynek na planie prostokąta składał się z trzech części: w środkowej, najwyższej, urządzono pomieszczenie na pompy, być może wjeżdżał tam też i konny wóz strażacki, natomiast skrzydła mieściły beczki z wodą. 

Nie wiadomo dokładnie kiedy zmieniono tę funkcję magazynowo - pożarniczą, wprowadzając do pomieszczeń kramy. Nie wiadomo również czy były to wyłącznie stragany rzeźnicze, tak jak na to wskazywałaby podstawowa, wywodząca się ze średniowiecza, rola jatek. Faktem jest natomiast, że do naszych czasów w budynku prowadzono działalność handlową, nie wykonywano jednak przy tym gruntownych remontów. Co więcej, ingerowano w układ pomieszczeń i wejść znajdujących się w fasadzie głównej budynku od ul. Mickiewicza. Pierwotnie było w niej osiem równomiernie rozmieszczonych otworów wejściowych, w drugiej połowie XX w. część z nich zlikwidowano, tworząc witryny sklepowe. Zniszczeniu uległa też część detali architektonicznych elewacji.
Informacja na podstawie kwerendy źródłowej sporządzonej przez Annę Michalską w 2016 r.

Chcąc przywrócić i zachować wartości historyczne jatek oraz zapobiec niekontrolowanym przebudowom, konserwator zabytków wpisał ten obiekt w 1967 r. do rejestru zabytków. Niemniej jednak aż do dzisiaj, w jatkach nie były prowadzone kompleksowe prace. Taka inwestycja będzie miała miejsce w tym i w następnym roku, w  ramach projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka. Co więcej, powierzchnia budynku ulegnie podwojeniu, dzięki zaplanowanej rozbudowie obiektu.  Jatki odzyskają swój klasycyzujący charakter i wzbogacą się o nową część, nawiązującą stylem i zastosowanymi materiałami do współczesnych trendów w architekturze.

Prośba

Jeśli ktoś z Państwa miałby w swoich zbiorach dawne zdjęcia jatek i chciałby się nimi podzielić, uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami naszego muzeum przy ul. Łowickiej 26, email: muzeumziemirawskiej@o2.pl , tel. 781 700 503.

Z góry dziękujemy :)

  • autor: WRGPiIE
  • Jatki w 1959 r., zbiory WUOZ w Łodzi
    Jatki w 1959 r., zbiory WUOZ w Łodzi
  • Jatki na planie miasta z 1910 r., Archiwum Państwowe w Łodzi
    Jatki na planie miasta z 1910 r., Archiwum Państwowe w Łodzi
  • Elewacja południowa - projekt, aut. Arkon Atelier
    Elewacja południowa - projekt, aut. Arkon Atelier

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery