rok 2018

Oświadczenie ws. ważności kart do glosowania - Budżet Obywatelski 2018

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi na XXXVIII Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka, co do ważności kart do głosowania w aktualnej edycji Budżetu Obywatelskiego Urząd Miasta uprzejmie informuje, co następuje.

Zmiana harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok

W związku z wpływem aż 27 wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok Zespół wniósł do burmistrza wniosek o przedłużenie i przesunięcie terminów głosowania. Burmistrz przychylił się do wniosku Zespołu i przesunął terminy rozstrzygnięć. Do 19 grudnia zostaną opublikowane ostateczne listy przyjętych wniosków. Od 20 grudnia rozpoczynamy promocje wniosków pozytywnie zaopiniowanych i prawie jednocześnie od 21 grudnia uruchamiamy głosowanie, które potrwa do 11 stycznia. Głosować można papierowo w Urzędzie Miasta i elektronicznie przez ePuap. Zespół powinien policzyć głosy i podać wyniki do 19 stycznia 2018 roku

Lista Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018

Budżet Obywatelski na 2018 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zgłaszanie wniosków w dniach 16 - 30 października 2017 roku.

Banery

Kalendarium

Banery