Rawski eUrząd

  • -

 

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.

„rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Mieście Rawa Mazowiecka  oraz sprawne zarządzanie miastem.

W ramach projektu nastąpi udostępnienie przedsiębiorcom i mieszkańcom 16 e-usług:
na poziomie 3 - dwustronna interakcja – 11 szt.
o    przesłanie sprawy do urzędu i informacja o stanie sprawy
o    e-wniosek o Informację o planie zagospodarowania działki
o    e-wniosek o wydanie WZ
o    e-wniosek o zmiana WZ
o    e-wniosek o przeniesienie WZ
o    e-wniosek o sporządzenie MPZP
o    e-wniosek o zmianę MPZP
o    e-wniosek o zmianę Studium
o    e-zgłoszenie wniosków do projektu MPZP/Studium
o    e-zgłoszenie uwag do projektu MPZP/Studium
o    e-rada dostęp do informacji związanych z pracą Rady Miasta
na poziomie 4 – transakcyjności – 5 szt.
o    zapłata za podatki i opłaty – przedsiębiorcy/mieszkańcy
o    e-wypis i wyrys z MPZP
o    e-zaświadczenie z MPZP
o    e-wypis i wyrys ze Studium
o    e-zaświadczenie ze Studium
Dodatkowo uruchomiona zostanie 1 usługa wewnątrzadministracyjna (A2A), która przyczyni się do skrócenia czasu załatwiania sprawy (rejestracja i obsługa spraw oraz dokumentów wpływających od administracji).  

Realizacja projektu pozwoli na: poprawę dostępu do e-usług publicznych, usprawnienie komunikacji i  podniesienie poziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zapewnienie bezpieczeństwa danych, wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ITC i wzrost efektywności pracy. Projekt uwzględnia zasady uniwersalnego projektowania.

Inwestycja obejmie:
wdrożenie aplikacji i e-usług (aplikacje: Elektroniczne zarządzanie dokumentami, Portal podatkowy, Elektroniczne biuro interesanta, e-rada, Informacje przestrzenne),
dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie  oprogramowania (serwerowy system operacyjny, pakiet bezpieczeństwa danych, pakiet biurowy),
zakup infrastruktury teleinformatycznej i sprzęt komputerowy.

Dzięki realizacji projektu liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego dokumentów wyniesie 3 895 sztuki.
Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie korzystać w ciągu roku 649 osób.
Projekt jest skierowany bezpośrednio do: mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, a pośrednio do mieszkańców regionu łódzkiego i wszystkich innych zainteresowanych.

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość całkowita projektu: 984 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 672 775,00 zł

  • Tablica informacyjna o projekcie Rawski eUrząd w biurze podawczym
  • Tabliczka informacyjna o projekcie Rawski eUrząd na drzwiach serwerowni
  • Plakat informacyjna o projekcie Rawski eUrząd na drzwiach biura informatyków.

Banery

Kalendarium

Banery