Różne

Układ komunikacyjny w mieście w kontekście planowanej rewitalizacji centrum

Jesienią ubiegłego roku Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej „TRAFIK” s.c. prowadziło na terenie Rawy badania ruchu. Badania te realizowane były w związku z pracami nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania centrum miasta, zakładającą m.in. zmianę organizacji ruch na placach Piłsudskiego i Wolności oraz na ulicy Wyszyńskiego. Należało więc sprawdzić jak wpłyną proponowane rozwiązania na układ komunikacyjny całego miasta. W prognozach uwzględniono także dane społeczno - gospodarcze dotyczące Rawy.

Po szczegółowej analizie wyników badań okazało się, że konieczne będą inwestycje drogowe udrażniające i usprawniające system komunikacji w mieście. Biuro Konsultacyjno-Projektowe "TRAFIK" zaproponowało kilka rozwiązań, w sposób szczególny rekomendując dwa z nich. Syntetyczna wersja całości opracowania znajduje się poniżej w formie prezentacji. Zalecane rozwiązania opatrzone są symbolem W2A i W2B.

Wariant W2A

Proponowany wariant zakłada zmianę organizacji ruchu drogowego ulic: Mickiewicza, Krakowskiej oraz ul. Miłej. Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Krakowskiej w kierunku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz na ul. Miłej w kierunku od skrzyżownia ulic: Mickiewicza, Miłej i Reymonta  do ul. Warszawskiej.

Wariant W2B

Ten wariant zakłada zmianę organizacji ruchu drogowego na ulicach: Mickiewicza, Krakowskiej oraz Miłej. Istotną zmianą jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Mickiewicza w kierunku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania ulic Mickiewicza, Miłej oraz Reymonta. Ulica Miła również powinna być ulicą jednokierunkową z ruchem w stronę skrzyżowania z ul. Warszawską. Ruch jednokierunkowy jest przewidziany także na odcinku ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, gdzie zastosowany będzie nakaz skrętu w lewo bądź w prawo.

W obu rekomendowanych wariantach ulica Wyszyńskiego staje się ulicą typu woonerf, czyli jednokierunkowego ruchu spowolnionego, gdzie poprzez zastosowanie barier architektonicznych ruch pieszy będzie uprzywilejowany w stosunku do ruchu samochodowego.

Opracowanie zostało przedstawione i przedyskutowane z radnymi oraz pozostałymi uczestnikami sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia oraz podczas spotkania otwierającego konsultacje społeczne z mieszkańcami koncepcji pokonkursowej zagospodarowania centrum miasta w dniu 22 lutego br.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery