Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Śniadanie online dla organizacji pozarządowych – 4 grudnia

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych zapraszamy na śniadanie online. Spotykamy się 4 grudnia w godz. 9-11.30. W programie spotkania:zarządzanie organizacją pozarządową w niepewnych czasach, pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych, dofinansowania dla przedsiębiorców społecznych planowane w przyszłym - 2021 roku.

Konkurs Grantowy "Równać Szanse"

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie Grantowym "Równać Szanse" zapraszamy na spotkanie warsztatowe, przygotowujące do napisania wniosku. Młodzież, by zrealizować projekt, podejmuje współpracę z lokalnymi podmiotami z grona NGO i JST, ale działa samodzielnie, korzystając ze wsparcia ekspertów. Kwota dofinansowania: 8,5 tys. zł (bez konieczności wkładu własnego).

II edycja Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej - zapraszamy do udziału

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza składania zgłoszeń do Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej. W ramach Szkoły odbędą się 4 szkolenia on-line przeznaczone dla przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz pracowników instytucji samorządowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września według zasady: kto pierwszy, ten lepszy. Z jednej organizacji mogą się zgłosić max. 2 osoby.

Emeryci świętowali

Członkowie rawskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się niedawno na wspólnej zabawie. Pretekstem był Dzień Ojca i zwyczaj Nocy Świętojańskiej. Recytacja poezji Mickiewicza, wspólne muzykowanie i tańce stworzyły fantastyczną atmosferę tego dnia. Zabawa odbyła się na dziedzińcu Domu Seniora przy ul. Warszawskiej, gdzie od niedawna swoją siedzibę ma Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Informacja dotycząca funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za rok 2019

W odpowiedzi na liczne postulaty środowiska III sektora w naszym mieście, dążąc do utworzenia takiego miejsca, które sprzyjałoby współpracy lokalnych organizacji pozarządowych przy jednoczesnym zwiększeniu ich aktywności – 11 stycznia 2019 roku powstało Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

RCOP w nowej siedzibie

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych od 1 czerwca rozpoczęło działalność w nowej siedzibie. Pierwszą organizacją, która skorzystała z nowej siedziby byli członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej. Tematem spotkania był wieczór poezji „Dla Mamy”, a aktorami wydarzenia byli właśnie seniorzy.

Nowa siedziba Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Od 1 czerwca 2020 r. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych zmienia swoją siedzibę, przenosi się do Dziennego Domu Seniora na ul. Warszawską 12. Z RCOP-u mogą korzystać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne - wszyscy, którzy są zainteresowani działaniami społecznymi. Do dyspozycji będzie sala o powierzchni 33,5 m² oraz zaplecze kuchenne. Lokal jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w profesjonalny sprzęt biurowy.

Szkolenie „Sporządzanie sprawozdania finansowego” dla organizacji pozarządowych

5 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się szkolenie dla rawskich organizacji pozarządowych, którego tematem było ''Sporządzanie Sprawozdania Finansowego ''. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich i Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych, a przeprowadziły je Marta Stępniak i Marta Wójcik z Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi.

Warsztat „Sporządzanie sprawozdania finansowego” dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy rawskie organizacje pozarządowe na warsztat pt. „Sporządzanie sprawozdania finansowego”. Organizatorami są: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich i Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Miła 2. Prowadzącymi będą Marta Stępniak i Marta Wójcik z Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi.

Program "Bardzo Młoda Kultura"

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-sieciującym, które inauguruje działania składające się na program Bardzo Młoda Kultura w woj. łódzkim w 2020 r. Celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszenie współpracy między sektorami kultury i edukacji.

Rusza IV edycja budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Już 20 lutego startuje nabór projektów do IV edycji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Zadania wyłonione w wyniku jego realizacji zostaną zrealizowane w roku 2021. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na ten cel 8 milionów zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na zadania wojewódzkie, natomiast pozostałe 4 mln zł rozdzielone zostaną między 24 powiaty. Zapraszamy na spotkania informacyjne w regionie.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W dniu 3 lutego przedstawiciele rawskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym możliwości rozwoju organizacji poprzez wsparcie udzielane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej i Fundację Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi. Tematykę spotkania przybliżyli: pan Piotr Pietrzak z RCPS oraz pani Justyna Matusiak, INSPRO. Konkursy dotacyjne RCPS zostały już ogłoszone albo zostaną ogłoszone wkrótce, dlatego zaplanowano wspólny wyjazd na spotkanie informacyjne w dniu 12 lutego.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy rawskie organizacje pozarządowe na spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 3 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5. Tematem spotkania będą konkursy dotacyjne dla NGO ogłaszane na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do zapoznania się z konkursami dotacyjnymi dla organizacji pozarządowych. Są to konkursy z dziedziny kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Forum Organizacji Pozarządowych

W dniach 11-12 grudnia 2019 r. Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza przedstawicieli sektora pozarządowego oraz pełnomocników ds. organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego na wydarzenie pn. Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w INESS HOTEL ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź. Dwa dni Forum będą okazją do spotkania, dyskusji a także uczestnictwa w warsztatach kierowanych do osób na co dzień zaangażowanych w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłosi w grudniu i w I kwartale 2020 r. nabory w konkursach, w ramach których będzie można uzyskać dofinansowanie. W konkursach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku oraz na stronach Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Temat istotny dla tych organizacji, które otrzymują dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. We wtorek 3 grudnia odbędzie się szkolenie, w trakcie którego uczestnicy poznają zmienione wzory ofert, umów i sprawozdań. Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 2 na godz. 15.00. Organizatorem szkolenia jest Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO edycja 2020

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe (w tym kluby sportowe) na spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO edycja 2020. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wyszyńskiego 7.

Szkolenie z rozliczenia dotacji

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie pt. „Rozliczenie dotacji za rok 2019 na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie”, które odbędzie się 5 listopada 2019 r. w godz. 16.00-19.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kard.St.Wyszyńskiego 7. Organizatorami są: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich i Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Powiatem Opoczyńskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019. Spotkanie odbędzie się 25 września 2019 w godz. 15.00 – 17.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, przy pl. Wolności 1. Od 23 września do 14 października 2019 będzie można składać wnioski o dofinansowanie lokalnych inicjatyw.

Rawa Gra Szanty

Pieśni żeglarskie nieodłącznie kojarzą się z wakacjami. W takim klimacie będzie przebiegał kolejny, szósty już festiwal "Rawa Gra Szanty". W sobotę o 17.00 rozpocznie go znakomita grupa North Cape, a po niej wystąpią kolejni artyści. Atrakcji nie zabraknie. Przybywajcie tłumnie - scena przy hali OSiR nad zalewem Tatar. Organizatorem wydarzenia jest rawskie stowarzyszenie Topory. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

2 Rawski Bieg po Trzeźwość

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na 2 Rawski Bieg po Trzeźwość, który odbędzie się w niedzielę, 21lipca 2019r. nad rawskim zalewem. W programie wydarzenia oprócz biegu zaplanowano występy muzyczne a na zakończenie grill integracyjny w "Okrąglaku". Serdecznie zapraszamy.

Marsz dla Życia i Rodziny

Zapraszamy na święto życia, rodziny i radości, czyli Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Rawie Mazowieckiej 16 czerwca. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Start marszu nastąpi o godz. 12.30 spod pomnika św. Jana Pawła II, finał jest przewidywany przy pomniku ks. prałata Mieczysława Iwanickiego.

Czerwiec w klubie toporowym

Klub Miłośników Gier i Fantastyki zaprasza na wspólne spędzanie czasu. Poniżej zamieszczamy harmonogram TOPORÓW na czerwiec.

Turniej siatkówki plażowej mężczyzn

MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka i Urząd Miasta Rawa Mazowiecka zapraszają na TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN (kat. open) O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ 2019.
Turniej odbędzie się 29 czerwca 2019 r. na boiskach plażowych OSiR ul. Tatar 1a w Rawie Mazowieckiej.
Zapisy będą przyjmowane od poniedziałku 17.06.2019r. do środy 26.06.2019 r. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: PlazowkaRawa@vp.pl.

Lato z Przymierzakami

Świetlica Środowiskowa zaprasza na akcję letnią „Lato z Przymierzakami” w terminie 24 czerwca – 19 lipca w godzinach 7.45 – 16.00
Dzięki zgromadzonym środkom w formie małego grantu i wsparciu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka świetlica zapewnia dzieciom bezpłatnie:
- cykl warsztatów w wioskach tematycznych „Dolina Rawki”
- wycieczkę 3-dniową dla dzieci starszych
- posiłki

Urodzony - by latać

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Rawianie Sukcesu". Bohaterem spotkania będzie płk pil. dr Paweł Marcinkowski - pilot F-16, laureat Buzdygana, zastępca Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy SHAPE w NATO. Spotkanie odbędzie się 31 maja (piątek) o godz. 14.00 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6C. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na warsztaty

Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach nowego programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej". Środki z programu są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w dniach 3-4 czerwca br. w Łodzi

Rawska Kraina Łagodności

Stowarzyszenie TOPORY zaprasza na „Rawską Krainę Łagodności”. Impreza odbędzie się 31 maja (piątek) w dworku Fundacji Fideo przy ul. Miłej 4. Wydarzenie uświetni wystawa malarska Agaty Majdy pt. „Forma w przestrzeni” oraz koncert Tomasza „GrOma” Paciorka. Artysta, który dał się poznać rawskiej publiczności przede wszystkim przy okazji szant, tym razem zagra utwory Jacka Kaczmarskiego, Starego Dobrego Małżeństwa i wielu innych.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z konsultacji dotyczących swoich projektów 4 i 25 czerwca 2019 r. (wtorki) w godz. od 16.00 do 19.00 w siedzibie RCOP ul. Armii Krajowej 2. Konsultacje będzie prowadzić pani Justyna Matusiak z Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi.

Szkolenie "Jak pisać projekty, które wygrywają?"

W dniach 22 i 23 maja br. przedstawiciele rawskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym pisania projektów o dofinansowanie. Zajęcia były prowadzone przez panią Justynę Matusiak i miały formę warsztatową. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak określić cele projektu, grupę docelową czy rezultaty działania.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie pt. „Jak pisać projekty, które wygrywają?”. Szkolenie odbędzie się 22 i 23 maja w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 6c. Organizatorami są: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich i Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych. zapisy email: centrum@miastorawa.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 tel. 530 134 000.

Forum Liderów Ekonomii Społecznej

27 marca 2019 r. w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” ul. Krakowska 6c w Rawie Mazowieckiej odbyło się FORUM LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w Rawie Mazowieckiej. Było to pierwsze z cyklu spotkań dla liderów rawskich organizacji pozarządowych. Organizatorami forum byli: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla. Catering na wydarzeniu oferowała Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca zaś swoje produkty sprzedawał Zakład Aktywności Zawodowej.

Działania organizacji pozarządowych- Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju

W ramach działań prowadzonych przez jedną z organizacji pozarządowych działających w Rawskim Centrum Organizacji Pozarządowych proponujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w strzelnicy sportowej.

Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej

27 marca 2019r. w godz. 15.00-19.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c w Rawie Mazowieckiej odbędzie się Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli. Spotkanie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Jego celem jest aktywizacja organizacji pozarządowych i ukierunkowanie w uzyskiwaniu funduszy potrzebnych do prowadzenia działalności i podejmowania inicjatyw. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Zapisy prowadzone są do 22 marca 2019r. pod adresem email: centrum@miastorawa.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel: 530 134 000.

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych oficjalnie rozpoczęło działalność

W dniu 11. stycznia 2019 r. przy ul. Armii Krajowej 2, otworzyliśmy Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Jest to jeden z kluczowych projektów rewitalizacyjnych – stanowiących podstawę Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Grażyna Dębska – Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka, która podziękowała organizacjom pozarządowym za ich zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Liderów organizacji pozarządowych zapraszamy na szkolenie „Motywacja i budowanie zespołu”, które odbędzie się 8 grudnia 2018 r., w godz. 9.00-17.00 w Rawie Mazowieckiej, w Restauracji Adar przy ul. Tomaszowskiej.
Link do rejestracji na warsztaty w Rawie https://goo.gl/forms/E1iTEnklpdKMtSG82

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok, odbywały się w terminie od 22 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r.
Forma konsultacji: udostępnienie projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.

Spotkanie w sprawie wyboru logotypu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Dnia 20. września br. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie w sprawie wyboru logotypu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Rawy Mazowieckiej oraz pracownicy urzędu. Organizacje otrzymały propozycję wyboru spośród trzech wzorów logotypów. Większością głosów wybrano logotyp roboczo określony jako "puzzle". Wybrany logotyp zostanie przygotowany zgodnie z sugestiami osób zgromadzonych na spotkaniu.

Banery

Kalendarium

Banery