Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Spotkanie w sprawie wyboru logotypu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Dnia 20. września br. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie w sprawie wyboru logotypu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Rawy Mazowieckiej oraz pracownicy urzędu. Organizacje otrzymały propozycję wyboru spośród trzech wzorów logotypów. Większością głosów wybrano logotyp roboczo określony jako "puzzle". Wybrany logotyp zostanie przygotowany zgodnie z sugestiami osób zgromadzonych na spotkaniu.

Protokół ze spotkania w sprawie wyboru logotypu RCOP

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Centra Organizacji Pozarządowych dają organizacjom społecznym i grupom nieformalnym możliwość działań na rzecz mieszkańców miast bezkosztowo w lokalu do tego przeznaczonym.

Projekt utworzenia Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych został wpisany na listę projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Centrum będzie działało jako organ Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i dla potrzeb organizacji pozarządowych, przystępujących do Centrum, będzie nieodpłatnie udostępniało zaplecze lokalowe wraz z wyposażeniem. W ramach oferty zaplanowano również realizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla tych organizacji. Centrum pozwoli na intensyfikację działań organizacji pozarządowych. Jego celem będzie stworzenie miejsca, w którym organizacje pozarządowe, działające na obszarze miasta i działające na rzecz mieszkańców, będą mogły działać wspólnie. Miejsce dla organizacji pozarządowych będzie składało się z pomieszczenia do pracy biurowej oraz organizacji spotkań roboczych, gdzie organizacje będą mogły wspólnie zaplanować swoje działania, co będzie sprzyjało ich integracji. Będzie to również miejsce dla organizacji, które nie mają swojej siedziby. Lokal przeznaczony na działalność Centrum będzie mieścił się przy ul. Armii Krajowej 2.

źródło: Google maps

vhqKo2tiWQQEAgEAkG14b8WlDIiTMe5lQAAAABJRU5ErkJgggA=

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery