Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje  projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok, odbywały się w terminie od 22 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r.
Forma konsultacji: udostępnienie projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl.

 

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi)

W wyniku konsultacji organizacje nie zgłosiły uwag do treści programu w ustalonym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka terminie.  Plik w formacie pdf do pobrania  - tutaj


 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
        Piotr Irla

drukuj ()

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery