Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej

27 marca 2019r. w godz. 15.00-19.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c w Rawie Mazowieckiej odbędzie się Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli. Spotkanie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Jego celem jest aktywizacja  organizacji pozarządowych i ukierunkowanie w uzyskiwaniu funduszy potrzebnych do prowadzenia działalności i podejmowania inicjatyw. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Zapisy prowadzone są do 22 marca 2019r. pod adresem email: centrum@miastorawa.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel: 530 134 000.  
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w wydarzeniu.
Szczegółowe informacje są zamieszczone w załączniku poniżej.

MDHIdMnItTP13r7tO7b3igpAG4eCky+RBG+izC40PGc73PoAnmm9S24PL1sl9sNfjXygMnjT0FxWooU7Mwd3Us2P+swN+nBGHC3FVIP5FHHxnbDg+0NI5obtWgoamZ9jbtQKWhiIZKQxENlYYiGioNRTRUGopoqDQU0VBpKKKh0lBEQ6WhiIZKQxENlYYiGioNRTRUGopoqDQU0VBpKKKh0lBEQ6WhiIZKQxENlYYiGioNRTRUGopoqDQU0VBpKKKh0lBEQ6WhiIZKQxENlYYiGioNRTRUGopoqDQU0RAQAsL9oVA6xf8Dz7alsSRJqgMAAAAASUVORK5CYII=N9I7s8wC1jQAAAABJRU5ErkJggg==AX2nnEpSm8nmqAAAAAElFTkSuQmCCweTqzT9b5o6mQAAAABJRU5ErkJggg==

3hXUAAAAASUVORK5CYII=

  • autor: Krystyna Florczak, data: 2019-03-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery