Informacje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości

Tytuł obiektu: Jeremie 2 - preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z BGK wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie 2) o wartości670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację inicjatywy JEREMIE.
Podstawowym celem projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym z województwa łódzkiego. Projekt został podzielony na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

Pięć milionów na renowację zabytków

Do połowy kwietnia można składać wnioski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków naszego województwa. W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na ten cel 5 milionów złotych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 tysięcy złotych.

Niskooprocentowane pożyczki dla MŚP, bezrobotnych, wspólnot mieszkaniowych

W naszym województwie działają podmioty, które udzielają niskooprocentowanych pożyczek. Wsparcie finansowe w ramach projektu „Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” kierowane jest do przedsiębiorców, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Projekt ten wdraża Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (jednostka podległa Marszałkowi Województwa Łódzkiego) wraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla JST, TBS, Wspólnot Mieszkaniowych.

W środę, 27 lutego 2019 roku w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o godzinie 10.30 odbędzie się spotkanie, na którym Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi swoją ofertę dla JST-ów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS-ów na sfinansowanie inwestycji z pomocą unijnej pożyczki termomodernizacyjnej.

Pożyczka termomodernizacyjna

Od dnia 24.04.2018 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki termomodernizacyjnej w ramach Projektu JEREMIE 2.

Oferta jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego na projekty zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.

Banery

Kalendarium

Banery