Informacje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości

Pożyczka termomodernizacyjna

Od dnia 24.04.2018 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi  nabór wniosków o udzielenie pożyczki termomodernizacyjnej  w ramach Projektu JEREMIE 2.

Oferta jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego na projekty zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.

Preferencyjna pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć w oparciu o audyt energetyczny w ramach głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko przejawiający się oszczędnością energii i wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Za wyraźny pozytywny wpływ na środowisko zostanie uznane ograniczenie zużycia energii o co najmniej 25%, w tym przy inwestycjach w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe o co najmniej 30% z zastrzeżeniem, że istnieją szczególnie pilne potrzeby wynikające z audytu energetycznego. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia w ramach tego projektu jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  

http://larr.pl/pozyczka-termomodernizacyjna/

vrrxMfHk5aWphy7qamJzMxMwsPDmThxIjt37qS5uVkqo34DnQ4AhBBCCCGEEEIIXSEBgBBCCCGEEEIIoQMkABBCCCGEEEIIIXSABABCCCGEEEIIIYQOkABACCGEEEIIIYTQARIACCGEEEIIIYQQOkACACGEEEIIIYQQQgdIACCEEEIIIYQQQugACQCEEEIIIYQQQggdIAGAEEIIIYQQQgihAyQAEEIIIYQQQgghdIAEAEIIIYQQQgghhA6QAEAIIYQQQgghhNABEgAIIYQQQgghhBA6QAIAIYQQQgghhBBCB0gAIIQQQgghhBBC6AAJAIQQQgghhBBCCB0gAYAQQgghhBBCCKEDJAAQQgghhBBCCCF0gAQAQgghhBBCCCGEDpAAQAghhBBCCCGE0AESAAghhBBCCCGEEDpAAgAhhBBCCCGEEEIHSAAghBBCCCGEEELoAAkAhBBCCCGEEEIIHSABgBBCCCGEEEIIoQMkABBCCCGEEEIIIXSABABCCCGEEEIIIYQOkABACCGEEEIIIYTQAf8FB8s49jj7A8AAAAAASUVORK5CYII=

 

 

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery