Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Bony rozwojowe dla pracowników

Bony można przeznaczyć na szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe i może z nich korzystać zarówno pracownik, jak i szef.

Bon rozwojowy to z jednej strony  świetna forma podnoszenia kwalifikacji pracowników, a więc zwiększania wydajności i konkurencyjności firmy, a z drugiej strony – doskonała forma systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie. Szef chcąc docenić swojego podwładnego, wykupi mu np. kurs rysunku, bo wie, że to jego hobby. Zadowolony pracownik to też bardziej wydajny pracownik. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projektach, w ramach których można aplikować o bony rozwojowe dla swoich przedsiębiorstw:

  • autor: WRGPiIE, data: 2018-12-27


• Projekt Strefa RozwoYou prowadzony przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie max. 6 000 pln (100 bonów) na jednego pracownika. Szersze informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://strefarozwoju.lodz.pl/. Kontakt do Doradcy: Katarzyna Rybak – tel.: 721 790 342

• „Przepis na rozwój” prowadzony przez HRP Group Sp. z o.o., w ramach którego można uzyskać dofinansowanie max. 7 200 pln na jednego pracownika (120 bonów). Więcej o projekcie na stronie: https://przepisnarozwoj.eu/ rejestrację do projektu należy przeprowadzić na stronie: https://przepisnarozwoj.pl/

• „Bon – apetyt na rozwój” prowadzony przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., w ramach którego można uzyskać dofinansowanie max. 3 000 pln (50 bonów) na jednego pracownika. Informacje o projekcie i rejestrację do projektu należy przeprowadzić na stronie: http://larr.pl/bony/. Kontakt do Doradcy tel.: 881 778 837

• „Pracownik twój skarb” prowadzony przez ŁÓDZKI DOM BIZNESU Sp. z o.o. (ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź) – posiadający limit na 1 pracownika w wysokości: 7 200 zł (120 BONÓW), nie mają limitu na przedsiębiorstwo, tzn. z dofinansowania może skorzystać dowolna liczba pracowników w przedsiębiorstwie; kontakt: Angelika Tuz tel.: 573 444 040; e-mail: angelika.tuz@pracowniktwojskarb.pl Więcej o projekcie: https://www.pracowniktwojskarb.pl/
 
• KRAJOWE CENTRUM PRACY (ul. Stefana Jaracza 42 lok. 13; 90-252 Łódź) – posiadający limit na 1 pracownika również w wysokości: 7 200 zł (120 BONÓW), nie mają limitu na przedsiębiorstwo, tzn. z dofinansowania może skorzystać dowolna liczba pracowników w przedsiębiorstwie; kontakt: Przemysław Zieliński tel.: 697 606 789 – Pan Przemek stacjonuje w Kutnie i może do Państwa dojechać na miejsce. Więcej o projekcie: https://lorkk.pl/
 
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bony u każdego z powyższych Operatorów. W ramach BONÓW ROZWOJOWYCH można uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 70-80% danego szkolenia/kursu. W ramach bonów rozwojowych mogą być dofinansowane tylko te usługi, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ (ważne, aby usługa miała zaznaczoną opcję dofinansowanie: TAK). Proszę zweryfikować czy szkolenia, którymi są Państwo zainteresowani znajdują się w tej bazie.

  • COP
  • łse

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery