Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Nisko oprocentowane pożyczki dla Twojego biznesu

Koniec roku jest dobrym momentem na podsumowania, bilanse i konkretyzowanie planów na przyszłość. Może się okazać, że w dobrze przemyślanej strategii przedsiębiorstwa brakuje tylko jednego – kapitału. Różne instytucje otoczenia biznesu mogą nam przyjść z pomocą, oferując nisko oprocentowane pożyczki.

  • autor: WRGPiIE

Jak podaje Centrum Innowacji Biznesowej, w ramach tego instrumentu można sfinansować m.in.: remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, prace konserwatorskie, restauratorskie w przypadku zabytków; renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

W ramach tych pożyczek można sfinansować również zakup nieruchomości zabudowanej celem wykonania prac, o których mowa powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale tylko do kwoty 50% wartości pożyczki.


Przyjrzyjmy się pokrótce co i na jakich zasadach oferują poszczególne instytucje.

1. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ– oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 % w skali roku, przy okresie spłaty do 7 lat; przy okresie spłaty powyżej 7 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,25 % w skali roku (maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat). Pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 2 mln zł.

Więcej informacji: http://larr.pl/jeremie-nieruchomosci/?fbclid=IwAR0hGg19RIBOmNMdCMUoY0AsTjVgkGVBgoYGeScJkjppzh6s8ZXKBK9wFqM
Kontakt z ŁARR: Departament Pożyczek i Poręczeń, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel. 42 664 30 43

2. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ – pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 1,5 mln zł. Oprocentowanie jest uzależnione od okresu spłaty i wynosi w przypadku warunków preferencyjnych: 0% przy pożyczkach do 36 mies. 0,5% przy okresie spłaty od 36 – 60 mies., 1% dla pożyczek udzielanych na okres od 60 – 90 mies., 1,5% dla pożyczek udzielanych na okres od 90-120 mies.

Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/pozyczka-na-modernizacje-nieruchomosci?fbclid=IwAR3GUWjnOeu-Gr-JgAx_5oj6yFPFNIcVbICrr7uKWEGH04FxWHOSKzeVNfI

POŻYCZKA INWESTYCYJNO - OBROTOWA - co do zasady nie może być wyższa niż 1 mln zł (próg min. nie został określony w Regulaminie).
Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/pozyczka-inwestycyjno-obrotowa-pio

POŻYCZKA INWESTYCYJNA - co do zasady nie może być niższa niż 300 tys. zł i nie powinna przekroczyć kwoty 3 mln zł. Maksymalny okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy.
Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/pozyczka-inwestycyjna-pi

Kontakt z KSWP: ul. Staszica 2A; 26-200 Końskie tel.: 41 375 14 55

  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery