Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

"Program Inteligentny Rozwój”- również dla średnich miast.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, uruchomiło "Program Inteligentny Rozwój”, który w tym roku daje nowe szanse przedsiębiorstwom inwestującym w średnich miastach". "Do nich adresowane są dwa konkursy.  Na dofinansowanie projektów przeznaczono 550 mln zł. . Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości".

Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 20 lutego, a nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 marca do 8 maja 2019 r.

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców od tego roku zmieniły się kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. "Nowością jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w wysokości 20 mln zł". Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowanych projektu, obniżony z 5 do 1 mln zł. Ponadto, rozszerzono także katalog wsparcia - włączono możliwość finansowania innowacji procesowych.
"Wprowadzone ułatwienia umożliwią uzyskanie wsparcia szerszemu gronu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo tłumaczy, że nowatorskie firmy w miastach średniej wielkości, szczególnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych, mogą liczyć np. na wsparcie z krajowych programów operacyjnych. Pomoc ta jest zagwarantowana w "Pakiecie dla miast średnich". Jednym z jego elementów jest program Inteligentny Rozwój.
 

  • autor: Z. Karpiński Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-02-11

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery