Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Niskooprocentowane pożyczki dla MŚP, bezrobotnych, wspólnot mieszkaniowych

W naszym województwie działają podmioty, które udzielają niskooprocentowanych pożyczek. Wsparcie finansowe w ramach projektu „Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” kierowane jest do przedsiębiorców, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Projekt ten wdraża Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (jednostka podległa Marszałkowi Województwa Łódzkiego) wraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Korzyści pożyczek, oferowanych w ramach Jeremie2

- preferencyjne oprocentowanie – bardzo atrakcyjne w porównaniu do rynkowego (od 0,15%),
- brak jakichkolwiek opłat i prowizji pobieranych przez Pośredników Finansowych,
- szeroki zakres w wartości udzielanych pożyczek (w przedziale od 0 do nawet ponad 3 mln zł),
- łatwy proces aplikowania o udzielenie pożyczek,
- szeroki wachlarz wydatków możliwych do poniesienia w ramach pożyczki – dla przedsiębiorców są to właściwie wszystkie cele umożliwiające ich rozwój,
- możliwość pozyskania wsparcia przy niskiej zdolności kredytowej – wsparcie jest kierowane również do przedsiębiorstw, które nie uzyskałyby finansowania na rynku ze względu na brak odpowiedniej zdolności kredytowej albo nie zdecydowałoby się na nie z uwagi na bardzo wysokie oprocentowanie,
- możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych (do 18 miesięcy),
- długie okresy kredytowania (do 15 lat).

Rodzaje pożyczek pogrupowanych ze względu na cel i kategorię odbiorcy, przedstawia załącznik. 

Ponadto dostępna jest dla przedsiębiorców atrakcyjna pożyczka na modernizację nieruchomości, z której MŚP mogą nabyć i wyremontować czy dostosować nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykaz instytucji wybranych przez BGK do udzielania pożyczek w naszym województwie, znajduje się w linku https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-lodzkie/ 

Informacja na podstawie materiałów COP
 

autor: Wydział RP.BS
  • data: 2019-03-18

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery