Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Program dla firm planujących inwestycje w technologie środowiskowe. W ramach programu można liczyć na wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko. Wnioskodawcy mają do dyspozycji dotacje oraz pożyczki.

Kto może złożyć wniosek ?     
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa.     
Na co można uzyskać wsparcie ?     
Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):
1. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
– KIS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.
2. Zrównoważona energetyka:
– KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
– KIS nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
– KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
3. Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
– KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
– KIS nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
– KIS nr 9: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

Termin składania wniosków: 13 maja – 30 sierpnia 2019     
Więcej informacji: 

  • data: 2019-05-20
  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery