Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Program Inteligentny Rozwój wspiera proekologiczne inwestycje w odnawialne źródła energii

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)  realizuje od 2016 r. program gwarancji Biznesmax finansowany ze środków POIR 2014-2020. Dzięki bezpłatnemu zabezpieczeniu kredytów bankowych w formie gwarancji mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają łatwiejszy dostęp do finansowania bankowego niezbędnego do realizacji inwestycji rozwojowych. Dzięki rozszerzeniu gwarancji Biznesmax o nowy komponent – inwestycje proekologiczne – przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii zyskują nową możliwość finansowania tego typu projektów.

Dotychczas w ramach projektu udzielono gwarancji na kwotę ponad 100 mln zł, dzięki czemu przedsiębiorcy uzyskali kredyty bankowe na kwotę ok. 150 mln zł.

Wartość projektu to 1 379 853 448 zł, w tym 1 194 500 000 zł stanowią środki Unii Europejskiej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 185 353 448 zł to krajowy wkład prywatny.

W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na udzielenie ok. 2,22 mld zł gwarancji, które zabezpieczą innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 2,78 mld zł. Dodatkowa kwota środków o wartości 348 464 483 zł pozwoli na przyznanie przedsiębiorcom uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat do odsetek.

W Banku Gospodarstwa Krajowego można uzyskać informacje o warunkach gwarancji. Obecnie bank współpracuje przy udzielaniu gwarancji Biznesmax na fotowoltaikę z dwoma bankami komercyjnymi – BOŚ Bankiem i Aliorem. Wkrótce lista banków komercyjnych oferujących kredyt zabezpieczony gwarancją ma ulec rozszerzeniu.

 Więcej - https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

 

  • data: 2019-05-24
  • Bank Gospodarstwa Krajowego

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery