Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Jeremie 2 - preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z BGK wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie 2) o wartości670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację inicjatywy JEREMIE.

Podstawowym celem projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym z województwa łódzkiego. Projekt został podzielony na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstwa (w ramach Poddziałania II.3.2 - Instrumenty finansowe dla MŚP)

Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚp ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczanie kapitału na rozruch, rozszerzenie działalności, realizację nowych projektów czy przechodzenie przedsiębiorstwa na nowe rynki. Wsparcie może obejmować inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz kapitał obrotowy. Pożyczki są skierowane do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Kwota pożyczki może sięgnąć nawet ponad 2 mnl zł.

Pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (w ramach Poddziałania IV.2.3 - Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych)

Zakłada się udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek na głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Pożyczkę mogą uzyskać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. Kwota pożyczki może wynosić nawet ponad 3 mln zł.

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w ramach Poddziałania VIII.3.2 - Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych)

Wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukierunkowane jest na rozwój przedsiębiorczości w regionie z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki z pożyczki można przeznaczyc na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Kwota pożyczki może wynieść do 70 tys. zł.

                         

  • data: 2019-09-09

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery