Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Propozycje ZUS dla firm

W ramach Tarczy Antykryzysowej firmy mogą skorzystać z rozwiązań realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to przede wszystkim:

- zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj br.

- uzyskanie świadczenia postojowego przez osoby na umowach cywilnoprawnych

- uzyskanie świadczenia postojowego przez osoby samozatrudnione

- uzyskanie ulgi w opłacaniu składek - dotyczy każdego płatnika składek

Niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Formularze dostępne są online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Wnioski składa się: 
    • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
    • za pośrednictwem poczty, 
    • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Szczegóły w załączniku.

                                                                                                  DTqMyR0aEXAAAAAElFTkSuQmCC

  • data: 2020-04-06

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery