Pozostałe informacje dla przedsiębiorców

Zielona Tarcza - Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

W ramach rządowego programu Tarczy Antykryzysowej , Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej skierowaną do przedsiębiorców. Oferta jest odpowiedzią na problemy spowodowane pandemią koronawirusa,  a  jej celem jest umożliwienie przedsiębiorcom kontynowania realizacji proekologicznych inwestycji.  


Warunki udzielania takich pożyczek są niezwykle atrakcyjne dla potencjalnego pożyczkobiorcy, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ma możliwość udzielania pożyczki płatniczej na ogólnie przyjętych warunkach. Dofinansowanie wynosi  do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki płatniczej 1,5% w skali roku (przy obecnych stopach procentowych), a czas jej zwrotu może obejmować nawet 15 lat. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania. Pożyczka nie jest umarzana. Indywidualne warunki udzielenia pożyczki płatniczej oraz zabezpieczenia jej spłaty ustalane będą w tracie oceny wniosku i negocjacji pomiędzy Funduszem a Wnioskodawcą.


Więcej informacji pod adresem:

http://www.wfosigw.lodz.pl/zielona-tarcza---wojewodzkie-fundusze-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-wspieraja-przedsiebiorcow-w-czasie-epidemii,49,2427.html

 

 

  • data: 2020-06-25

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery