Sport

Konkurs grantowy: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi epidemii COVID-19 na zdrowie społeczeństwa oraz na gospodarkę Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs, w ramach którego można otrzymać wsparcie na organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs zakłada połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju z jednoczesnym umacnianiem takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu, ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r. ”.

Banery

Kalendarium

Banery