Sport

Konkurs grantowy: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi epidemii COVID-19 na zdrowie społeczeństwa oraz na gospodarkę Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs, w ramach którego można otrzymać wsparcie na organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs zakłada połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju z jednoczesnym umacnianiem takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu, ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Kto może złożyć wniosek?
Konkurs jest skierowany do stowarzyszeń, związków stowarzyszeń i fundacji, zarejestrowanych na terenie RP i powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.


Na co można uzyskać dofinansowanie?
W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Termin składania wniosków
Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu.
 Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/324665-konkurs-grantowy-sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto.html

                                                                                    81Yu09x6+yPToVLbuMw4fUhSS0k6wamsuB45VXd4uLNFRqjUV4yb+i4QxYeJxYBLGhIlHwCSMCROPgEkYEyYeAZMwJkw8AiZhTJh4BEzCmDDxCJiEMWHiETAJY8LEI2ASxoSJR8AkjAkTj4BJGBMmHgEh0T+RAAAAHklEQVSTMCZMPAImYUyYeARMwpgw8QiYhDFh4hH4fzHo+YmMQQv8AAAAAElFTkSuQmCC

 

  • data: 2020-07-14

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery