Różne

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe. 

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie.
1) kultury jako dziedzictwa narodowego,
2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
6) ochrony środowiska,
7) kultu religijnego,
8) dobroczynności,
9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,
10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.”


Termin składania wniosków: 
Nabór trwa od 24.03.2020 do 31.12.2020 23:59
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.  

Więcej informacji na stronie:

https://fundusze.ngo.pl/318963-wsparcie-fundacji-pgnig-im-ignacego-lukasiewicza.html

 

                                                                                    hLyzXdtFTd0AAAAASUVORK5CYII=

                                                                       

                                                                            

  • data: 2020-04-03

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery