Różne

Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne, edycja 2020.


Organizacje mogą uzyskać wsparcie dotyczące następujących dziedzin:
1.    pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
2.    pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
3.    pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.


Termin składania wniosków
Nabór wniosków będzie odbywał się do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.


Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/317865-program-rozwoju-organizacji-obywatelskich-priorytet-5-proo-edycja-2020.html

                                                                                  wC0+VRDFBCgjQAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • data: 2020-06-12

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery