Konkursy zakończone

Otwarty Konkurs Ofert - Stanisław Moniuszko

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, mających na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora, realizowanych w szczególności poprzez:

 realizację wydarzeń/przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych w dniu rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - 5 maja 2019 r. w miejscach związanych z kompozytorem (ulice, place, parki, pomniki, szkoły imienia Stanisława Moniuszki)
realizację przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami i uczelniami muzycznymi z województwa łódzkiego z okazji Roku Moniuszki
rodzinne warsztaty muzyczne (rodzinne muzykowanie)
koncerty dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych
operową edukację muzyczną dla uczniów szkół średnich
szkolenia i warsztaty dla instruktorów zespołów muzycznych
konferencje popularyzujące i promujące twórczość Stanisława Moniuszki
warsztaty śpiewacze i taneczne oraz koncerty chórów i zespołów związane z Rokiem Moniuszki

 wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
suma środków do rozdysponowania w konkursie - 150 000 zł
maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 20 000 zł
wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
do kiedy trwa nabór ofert - do 21 stycznia 2019 r.
do 24 stycznia 2019 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl

więcej  - https://www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe

  • autor: Z. Karpiński Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-03
  • kultura województwo łódzkie

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery