Konkursy zakończone

Konkurs: Polityka prorodzinna - wypoczynek letni 2019.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków https://www.witkac.pl w terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 24.00.  Do dnia 27.02.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Dokumentacja konkursowa

  • Urząd Marszałkowski w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery