Konkursy zakończone

Konkurs: Polityka prorodzinna - promowanie rodziny 2019.

Zarząd Województwa Łódzkiego , ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:
− promowanie pozytywnego wizerunku rodziny;
− działania podnoszące umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ma na celu wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Łódzkiego o zasięgu regionalnym (tzn. zadanie winno obejmować swymi działaniami lub być skierowane do odbiorców z co najmniej dwóch powiatów województwa łódzkiego).
W ramach konkursu nie będą dofinansowane oferty, których realizacja działania polegać będzie tylko i wyłącznie na imprezach i/lub wycieczkach.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 24.00.
Do dnia 27.02.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Dokumentacja konkursu

  • autor: Z. Karpiński Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-02-06
  • dla organizacji pozarządowych

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery