Konkursy zakończone

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

Program przewiduje dofinansowanie wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe (z wyłączeniem zakupu wozów strażackich). Wnioski o dofinansowanie mogą składać OSP działające na terenach wiejskich i prowadzące działalność na rzecz rolników i ich rodzin.

Kto może złożyć wniosek ?     
Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) działające na terenach wiejskich i prowadzące działalność na rzecz rolników i ich rodzin.
Warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, aby OSP działała od co najmniej 1 roku.     
Na co można uzyskać wsparcie ?     
Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich.

Termin składania wniosków:  - 11 marca 2019

Więcej informacji:

  • autor: Z. Karpiński, Wydział Rewitalizacji Miasta

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery