Konkursy zakończone

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu. Dostęp do obiektów zewnętrznych powinien być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).

Termin składania wniosków:  - 31 marca 2019

Kto może złożyć wniosek ?     
1. Jednostki sektora finansów publicznych.
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne posiadające osobowość prawną podmioty nie działające dla osiągnięcia zysku (powstałe nie później niż 31.12.2015).
3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w dziedzinie kultury fizycznej.     

Na co można uzyskać wsparcie ?     
Budowa, przebudowa lub remont ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu:

Grupa 1. OBIEKTY PRZYSZKOLNE: przebudowa lub remont przyszkolnej infrastruktury sportowej służącej jednocześnie lokalnym społecznościom i umożliwiającej współzawodnictwo sportowe (boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe, korty tenisowe i badmintonowe, skate parki, ścianki wspinaczkowe, boiska do sportów plażowych i street balla).

Grupa 2. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH KLUBOM SPORTOWYM: przebudowa lub remont już istniejącej infrastruktury sportowej w celu poprawy warunków treningowych sportowców, w tym remonty obiektów służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe, kryte pływalnie, lodowiska stałe oraz tory lodowe, boiska, korty tenisowe i badmintonowe, przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie, tory kolarskie, wrotkarskie, sportowe trasy narciarskie, narto-rolkowe i wrotkarskie, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich, zaplecza szatniowo-sanitarne dla wymienionych obiektów).

Grupa 3. INFRASTRUKTURA OGÓLNODOSTĘPNA: budowa nowej, nieprzyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej rozwój sportów olimpijskich i uwzględniającej preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej (treningowe sale gimnastyczne i hale sportowe, kryte lodowiska, zadaszenie lodowiska oparte na stałej konstrukcji, kryte pływalnie na obszarach pozbawionych tego typu obiektu, boiska – w tym wielkie boiska do gier zespołowych, kompleksy lekkoatletyczne, hale tenisowe, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich). Dopuszczalna w tym przypadku jest również przebudowa, remont lub modernizacja obiektów sportowych, które nie służą klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań.

Dofinansowania nie można pozyskać na:
– budowę siłowni zewnętrznych, stref relaksu oraz sprawnościowo-zręcznościowych placów zabaw,
– budowę, przebudowę i remont obiektów sportowych, w wyniku których powstają nawierzchnie z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla itp. Wymóg ten nie ma zastosowania do obiektów, których specyfika sportowa uzasadnia zastosowanie takich nawierzchni (skate parki, trasy rowerowe i nartorolkowe, ścianki treningowe do tenisa);
– budowę, przebudowę i remont przekryć balonowych (pneumatycznych bez stałej konstrukcji). Dopuszczalne jest natomiast dofinansowanie lekkiego przekrycia obiektów sportowych pod warunkiem zastosowania stałej konstrukcji;
– wnioski dotyczące jedynie elementów funkcjonalnych obiektów sportowych, takich jak ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie itp.;
– budowę, przebudowę i remont odkrytych pływalni.  

Więcej informacji:

 

  • autor: Z. Karpiński, Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-02-22
  • Hala Tatar
    • autor: Jakub Polański

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery