Konkursy zakończone

Małe granty dla zrównoważonego rozwoju - V edycja

W związku z konkursem można uzyskać dofinansowanie na działania związane m.in. z: ochroną przyrody, oszczędzaniem wody i energii, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i powstawaniu smogu, wsparciem dla seniorów i niepełnosprawnych, promocją zdrowej żywności i patriotyzmu lokalnego w ramach zrównoważonego rozwoju.

Kto może złożyć wniosek?

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, przedszkola, szkoły i instytucje publiczne.

Na co można uzyskać wsparcie?

Granty będą przyznawane na przygotowanie i realizację działań w formie projektu. Projekty muszą wpisywać się w zasadę zrównoważonego rozwoju oraz dotyczyć minimum jednego z poniższych punktów:

a) bioróżnorodność (np. ochrona drzew bądź planowane nasadzenia),
b) promocja wiedzy dotyczącej wody (np. oszczędzanie wody),
c) ochrona zwierząt – zwierzęta domowe i hodowlane,
d) produkcja i oszczędzanie energii,
e) działania przeciwdziałające zmianom klimatu – informowanie, uwrażliwianie, promocja dobrych praktyk,
f) przeciwdziałanie niskiej emisji (smog) – promocja zachowań prozdrowotnych związanych z ocieplaniem budynków,
g) wsparcie dla grup wiekowych, płciowych, niepełnosprawnych (np. w jaki sposób seniorzy mogą wykorzystać swój czas na rzecz ochrony środowiska?),
h) współpraca międzypokoleniowa – wymiana doświadczeń i usług, dzielenie się czasem itp.,
i) uwrażliwianie społeczeństwa na tzw. koszty zewnętrzne, np. zdrowotne, energetyki i transportu,
j) ile kosztuje środowisko? – eksperymenty mające na celu przeliczanie usług przyrodniczych na pieniądze lub porównywanie stylów życia pod kątem oszczędności,
k) promocja zdrowej żywności np. wegetarianizmu,
l) promocja patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę i jakość życia, dobre relacje sąsiedzkie, współpraca i pomoc obywatelska, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń,
m) estetyka i jakość życia – działania mające na celu dbanie bądź odtwarzanie lokalnej przestrzeni publicznej np. elementy krajobrazu czy architektury,
n) działania artystyczne promujące zrównoważony rozwój – np. mural, koncert, warsztaty (literackie, teatralne itp.).


Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 17 kwietnia  godz. 23.59 lub do momentu wpłynięcia 100 wniosków spełniających kryteria formalne.

Organizator

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

http://eko-unia.org.pl/granty/

wcfB9NgQCuPNAAAAABJRU5ErkJggg==

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery