Konkursy zakończone

Konkurs MEN: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:„Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.

Program powinien rozwijać kompetencje uczniów z:

a) zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,

b) zakresu nauk humanistycznych,

c) zakresu uzdolnień artystycznych;

Preferowane będą projekty:

a) upowszechniające wartości patriotyczne, w tym historię danego regionu,

b) uwzględniające trwałość działania skutków projektu wobec uczestników, po zakończeniu projektu,

c) których działania będą odbywały się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

d) przewidujące współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi lub artystycznymi,

e) składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym na rzecz ucznia zdolnego,

f) uwzględniające efektywną rekrutację, która zapewni równy dostęp uczniów z całego kraju,

g) uwzględniające nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych uczestników (spotkań, warsztatów, obozów naukowych, zajęć na uczelniach itp.),

h) których liczba uczestników – bezpośrednich odbiorców przewidywanych działań, będzie wynosiła powyżej 50 osób.

Kto może złożyć wniosek?

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin składania wniosków

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2019 r.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji pod adresem:

https://fundusze.ngo.pl/290487-konkurs-men-program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-290487.html

w8uOed8JAbZpgAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

  • data: 2019-04-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery