Konkursy zakończone

Tu mieszkam, tu zmieniam

Celem programu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
Tegoroczny budżet konkursu, w porównaniu z poprzednią edycję, został zmniejszony o 300.000 zł i wynosi 0,5 miliona złotych.
Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie organizatorów w najbliższych dniach.

Kto może złożyć wniosek ?     
Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).     
Na co można uzyskać wsparcie ?     
Najciekawsze inicjatywy społeczne dotyczące następujących obszarów wsparcia:
– zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
– ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
– ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
– promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
– budowania wspólnot międzypokoleniowych,
– pogłębiania więzi lokalnych,
– współpracy między organizacjami,
– poprawy jakości życia.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 24 maja do 1 lipca  2019 r.

Więcej - Tutaj

  • data: 2019-05-13
  • sponsor grantu - fundacja Santander

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery