Konkursy zakończone

Pozytywnie Otwarci

Program przewiduje dotacje dla projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne placówki ochrony zdrowia. Wysokość wsparcia do 20 tys zł.

Kto może złożyć wniosek ?     
1. Organizacje pozarządowe.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Publiczne placówki ochrony zdrowia.     
Na co można uzyskać wsparcie ?     
1. Prowadzona w przestrzeni publicznej i/lub nowych mediach edukacja osób młodych w jednym z dwóch obszarów:
– profilaktyka zakażeń HIV;
– ograniczenie stygmatyzacji i mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV.
2. Edukacja osób żyjących z HIV ze szczególnym uwzględnieniem jednego z dwóch kierunków:
– poprawa jakości życia związana ze zdrowiem zakażonych w związku z misją UN AIDS 90-90-90 + 90;
– przeciwdziałanie chorobom towarzyszącym, których wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta rośnie wraz z wydłużaniem się przewidywanej długości życia osób seropozytywnych.
3. Edukacja w obszarze przedekspozycyjnej profilaktyki zakażeń HIV.
4. Pogłębianie wiedzy Polaków o HIV i tym samym poszerzanie grupy testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania wiedzy o zasadach funkcjonowania i lokalizacji Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.    

Termin składania wniosków: -  28 czerwca 2019

Więcej -Tutaj

  • data: 2019-05-14
  • sponsor grantu

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery