Konkursy zakończone

Rządowy Program KLUB – edycja 2020

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł. Program powstał w 2016 r. z inicjatywy ministra Witolda Bańki. W ramach jego pierwszej edycji udzielono finansowego wsparcia 2151 klubom sportowym. W roku 2019 w ramach Rządowego Programu KLUB wsparcie trafiło do rekordowo wysokiej liczby 3 885 podmiotów.


Kto może złożyć wniosek?
Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Kwota dofinansowania wynosi:
- 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
- 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Termin składania wniosków
Termin składania wniosków potrwa do 15 marca 2020 roku, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r. Istotną zmianą w stosunku do poprzednich naborów jest sposób rekrutacji. Ocenie podlegać będą wnioski wraz z załącznikami złożone w elektronicznym systemie AMODIT.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

                                                                          kvgquUZlzGYAAAAASUVORK5CYII=

  • data: 2019-11-19

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery