Konkursy zakończone

PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY" 2020

Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”  jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.


Kto może złożyć wniosek?
Program jest adresowany do podmiotów prawa polskiego: samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.


Na co można uzyskać wsparcie?
IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dofinansowane w tym naborze wydarzenia kulturalne muszą odbywać się w krajach wymienionych w załączniku do Regulaminu - Wytyczne programowe do programu IAM „Kulturalne pomosty”, muszą też zostać zrealizowane i opłacone w roku 2020. Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca przy realizacji projektów polskich wnioskodawców z partnerami zagranicznymi.


Termin składania wniosków
Nabór wniosków trwa do 16 grudnia2019roku. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w programie dotacyjnym „Kulturalne pomosty” potrzebne jest założenie konta w systemie Witkac.pl.


Więcej informacji:
https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-dotacyjny-iam-kulturalne-pomosty

vAAAAAElFTkSuQmCC 2Q==

 

  • data: 2019-11-19

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery