Konkursy zakończone

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Kwota do rozdysponowania w naborze: 54 525 000 zł.
Ewentualne pytania w zakresie Programu „Szkolny Klub Sportowy” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 155, 22 24 43 280, 22 24 43 266.


Kto może złożyć wniosek?
Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Na co można otrzymać wsparcie?
Dofinansowanie można otrzymać na systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, które powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Termin składania wniosków
Wnioski należy składać do dnia 18 grudnia 2019 r.

Więcej informacji pod adresem:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html

                                                                               kvgquUZlzGYAAAAASUVORK5CYII=

  • data: 2019-11-20

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery