Konkursy zakończone

Rozwój sektorów kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Rozwój sektorów kreatywnych. Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.


UWAGA!
W naborze na 2020 rok zostały wprowadzone dwie zasadnicze zmiany:
1) Uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku).  Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.
2) Modyfikacji ulega forma prezentacji procedur – zasady ubiegania się o wsparcie zostały zawarte w Ogłoszeniu Ministra KiDN w sprawie naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020. Komplet informacji na temat danego programu jest dostępny pod linkiem Regulamin i specyfikacja.

Do prawidłowego rozliczenia dotacji niezbędne jest prowadzenie przez beneficjenta tzw. pełnej księgowości (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).


Kto może złożyć wniosek?
- samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez Ministra KiDN);
- organizacje pozarządowe;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na co można otrzymać wsparcie?
Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

Termin składania wniosków
Termin składania wniosków w naborze upływa 29 listopada 2019 roku.

Więcej informacji pod adresem:
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych2

                                                                                       F2vaG84t76sAAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2019-11-20

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery